Tuesday, January 24, 2012

Kabhi toh socho ke dil mein aisa kya raaz tha.
ki kal ka mu'min,
kyun aaj kaafir bana.